Trenutni događaji

Poginulo 20-ak ljudi na streljačkom prvenstvu u Afganistanu